Tłusty Czwartek  w grupie OP 5B

6W Tłusty Czwartek-tak jak każe trady­c­ja, każdy w ten dzień powinien zjeść pącz­ka. Tak też było i w naszej grupie, ale i nie tylko.
Przed­szko­la­ki z grupy OP 5B w Tłusty Czwartek zro­biły ide­alne pącz­ki z masy sol­nej. Dzieci pącz­ka ugni­atały, wałkowały i turlały , a potem je ślicznie udeko­rowały. Była świet­na zabawa!


Wstecz