Szkol­ny Konkurs o Patron­ie Szkoły–Lechu Bądkowskim

1Jak co roku, marzec jest dla nas wyjątkowym miesiącem. Nasza szkoła obchodzi wtedy dwie uroczys­toś­ci: Świę­to Szkoły oraz Dzień Jed­noś­ci Kaszubów. Także jest to doskon­ała okaz­ja by sprawdz­ić stan wiedzy o naszym patron­ie. Konkurs „Poz­naj naszego patrona – Lecha Bąd­kowskiego” zgro­madz­ił uczniów naszej szkoły rywal­izu­ją­cych w dwóch kat­e­go­ri­ach: klas IV i V oraz VI i VII. Został przeprowad­zony dnia 18 mar­ca 2022 r. Nato­mi­ast nasi najmłod­si uczniowie, od przed­szko­laków do klas III rywal­i­zowali w konkur­sie plas­ty­cznym pod tytułem „Obrazek z życia Lecha Bąd­kowskiego”. Trady­cyjnie nagrody wręczał nasz gość hon­orowy Pani Sław­ina Kos­mul­s­ka, cór­ka Lecha Bąd­kowskiego. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­je­my i grat­u­lu­je­my.  Brawa dla laureatów!


Kat­e­go­ria klas 3–4/5–6

 

I miejsce

            kat­e­go­ria 3–4 latki

 

Woj­ciech Kondratko

 

OP 4 C

 
 
 
 

I miejsce

Kat­e­go­ria 5–6 latki

 

Woj­ciech Rompca

 

OP 5 C

 
 
 
II miejsce

kat­e­go­ria 5–6 latki

 

Marceli­na Jankowska

 

OP 6 A

 
 
 
III miejsce

kat­e­go­ria 5–6 latki

Mari­ka Choma OP 6 A  
Wyróżnienia: Lena Sobiec­ka OP 5 A  
Mag­dale­na Wicka OP 5 B  

 

Kat­e­go­ria klas I‑III

I miejsce Pauli­na Woźniak III D
II miejsce Tomasz Lawrenc II B
III miejsce Bar­tosz Słowi II A
Wyróżnienia Hubert Syper­ek II C
Maja Cza­ja I D

Kat­e­go­ria klas IV ‑V

 

I miejsce V D

 

21 pkt.

Anton­i­na Rosak
Ksaw­ery Wencel
———————
 

II miejsce IV B

 

18 pkt.

Eliza Wica
———————–
————————
 

III miejsce IV C

 

17 pkt.

Natalia Lejk
Karoli­na Mach
———————–

Kat­e­go­ria klas VI ‑VII

 

I miejsce VII B

 

20 pkt.

Aga­ta Bargańska
Nico­la Dąbek
Wik­to­ria Łaga
 

II miejsce VII C

 

18 pkt.

Alek­san­dra Reńkas
Mag­dale­na Wunsch
Lau­ra Rutkowska
 

III miejsce VIIA

 

12 pkt.

Niko­dem Dąbek
Jakub Szczurek
———————–


Wstecz