Szkol­ny konkurs o Lechu Bądkowskim

20200616_130740W mar­cu mieliśmy obchodz­ić Dzień Patrona naszej szkoły oraz Dzień Jed­noś­ci Kaszubów. Nieste­ty, na skutek zamknię­cia szkół uroczys­toś­ci te się nie odbyły. Nie udało się  również przeprowadz­ić finałowego konkur­su wiedzy dla 3‑osobowych drużyn z klas IV – VI pt. „Poz­naj naszego patrona – Lecha Bądkowskiego”.
W związku z tym wyni­ki i zajęte miejs­ca z przeprowad­zonego w dniu 6 mar­ca 2020 r. pół­fi­nału okaza­ły się ostate­czne. Nasi najmłod­si, od przed­szko­laków do klas III rywal­i­zowali w konkur­sie plas­ty­cznym pod tytułem „Obrazek z życia Lecha Bądkowskiego” .

Odd­zi­ały Przed­szkolne 

Kat­e­go­ria 3–4latki:

1 Sara Tobias         OP4A
2 Szy­mon Kreft         OP4A
3 Szy­mon Świniarski        (3latki)
Kat­e­go­ria 5–6latki:
1 Jan Peryt OP6A
2 Mar­ty­na Miotk OP5C
3 Alek­san­dra Szeląg OP6E
Klasy I‑III SP 

Kat­e­go­ria klas I:

1 Niko­la Labudda I A
2 Zofia Orłows­ka IB
3 Nadia Sten­ka IC
Kat­e­go­ria klas II:
1 Igor Halk IID
2 Ksaw­ier Białk II D
3  Maciej Wenta II F
Kat­e­go­ria klas III:
1 Grac­jan Magulski IIID
2  Mar­ta Wyskocka IIIB
3  Alic­ja Tederko IIIF

WYNIKI KONKURSU WIEDZY KLAS IV-VI:

  

I miejsce

  

48 pkt./50

  

VI d

Piotr Łaga
Maria Słowy
Nio­dem Socha
  

II miejsce

  

47 pkt./50

  

VI a

Daria Dampc
Niko­dem Dampc
Kinga Lejk
  

III miejsce

  

46 pkt./50

  

VI e

Justy­na Hinz
Sara Patel­czyk
Wik­to­ria Wołodko

                                                         Koor­dy­na­torzy:

                                                                                                          Piotr Jażdżewski

                                                                                                         Wio­let­ta Płotka


Wstecz