Świę­tu­je­my pierw­szy dzień wio­sny oraz Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa