Świę­to Niepodległości 

Listopad 2021

110 listopa­da obchodzil­iśmy w naszej szkole Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci. W tym dniu, uczniowie przys­zli do szkoły w stro­jach galowych ozdo­bionych biało – czer­wony­mi kotylion­a­mi. Cała społeczność uczniows­ka wraz z nauczy­ciela­mi wzięła udzi­ał w akcji „Szkoła dla Hym­nu”. Uroczys­tość rozpoczął dyrek­tor-pan Dar­iusz Rompca.
Następ­nie o godzinie 11:20 wszyscy uczniowie w swoich salach odśpiewali hymn państ­wowy. Trady­cyjnie także uczniowie odd­ali hołd poległym za Ojczyznę pod Pom­nikiem Pow­stańców i Wojaków przy uli­cy Koś­ciel­nej w Luzinie.


Wstecz