Świ­etlicza­ki zwiedza­ją Kaszuby

 Min­iony tydzień był wyjątkowy w Świ­etl­i­cy Szkol­nej. Z okazji Dnia Jed­noś­ci Kaszubów, który przy­pa­da na 19.03.2021 w świ­etl­i­cy został przeprowad­zony cykl zajęć doty­czą­cych Kaszub, Luz­i­na i okolic oraz naszej szkoły. Dzieci poz­nały zwycza­je, rodza­je haf­tu kaszub­skiego i jego kolory.
Dowiedzi­ały się także jak wyglą­da fla­ga i herb Kaszub oraz wysłuchały region­al­nego hym­nu kaszub­skiego. Pani Agniesz­ka wraz z panią Beatą zaprezen­towały piękne stro­je kaszub­skie, opowiedzi­ały z czego one się składa­ją oraz jak po kaszub­sku nazwać poszczególne ele­men­ty. Na koniec zajęć wspól­nie zaśpiewal­iśmy „Kaszub­skie nuty” oraz gral­iśmy na Dia­bel­s­kich Skrzypcach.


Wstecz