Świ­etli­ca na wesoło

fbtNa świ­etl­i­cy szkol­nej wszyscy zawsze baw­ią się wspaniale. Wychowaw­cy świ­etl­i­cy stara­ją się przy­go­tować zaję­cia tak, by każde były miłym zaskocze­niem i przeży­ciem. Tym razem  spędzil­iśmy zaję­cia na zielonej trawce.
Roz­maw­ial­iśmy o tym, co czu­je­my… Jakie mamy marzenia…Co nas trapi, gnębi… Jakie są nasze troski…mogliśmy to wykrzy­czeć… zaśpiewać… wyre­cy­tować… powiedzieć szeptem… gestyku­lu­jąc… Były to zaję­cia pełne zaskoczenia, wrażeń, śmiechu i wzruszeń. Oby było więcej takich chwil w szkole!