Świa­towy Dzień Zwierząt w grupie TYGRYSKI

zdjecie-glowneZ okazji Świa­towego Dnia Zwierząt przed­szko­la­ki z grupy OP4B odwiedz­iły hodowlę pięknych danieli w Luzinie oraz gospo­darst­wo rolne państ­wa Bisews­kich „Pros­to z pola’’. Nasza mała wyciecz­ka zach­wyciła dzieci i wywołała wielką radość na ich twarzach.
Tego dnia przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się, że zwierzę­ta mają swo­je prawa, należy się nimi opiekować, a bycie ich właś­ci­cielem to wiel­ka odpowiedzial­ność. Pod koniec zajęć dzieci wykon­ały pracę plas­ty­czną pt. „Świn­ka’’. Każde dziecko zabrało swo­je zwierzątko do domu. To był naprawdę wspani­ały i rados­ny dzień!


Wstecz