Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu w gru­pie Pszczółek