Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia

25 listopa­da przy­pa­da Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia, z tej okazji dzieci z grupy OP6B oraz OP5A przy­go­towały film-niespodziankę dla swoich kolegów i koleżanek.

Wszys­tkim dzieciom życzymy pozy­ty­wnych wrażeń i zaprasza­my po filmie do kreaty­wnej zabawy pt. ”Dzień Plus­zowego Misia”, wystar­czy, że wejdziecie w link: https://view.genial.ly/5fba5f64cd106e0d03b616d2/presentation-dzien-pluszowego-misia

 
Wstecz