Świa­towy Dzień Kota w świ­etl­i­cy szkolnej

davDnia 17 lutego obchodz­imy Świa­towy Dzień Kota. W naszej świ­etl­i­cy również cele­browal­iśmy ten ważny dzień. Panie ze świ­etl­i­cy przy­go­towały niespodziankę i wymalowały twarze dzieci w  “kocie min­ki”. Śmiechu było przy tym po pachy.
Pani Agniesz­ka przy­go­towała prezen­tac­je o znanych i mniej znanych kotach. Dzieci opowiedzi­ały o swoich ulu­bień­cach domowych i tych bajkowych. “Kocie ruchy ” dzieci mogły zaprezen­tować przy wspól­nej zabaw­ie przy muzyce. Wykon­al­iśmy dwie przepiękne prace plas­ty­czno-tech­niczne. Przy okazji pra­cy roz­maw­ial­iśmy o wyglądzie kotów i ich zwycza­jach. Na koniec odd­al­iśmy się relak­sacyjne­mu sean­sowi fil­mowe­mu-obe­jrzeliśmy  bajkę “Psy i Koty”. Dzień Kota był pełen niespodzianek i radoś­ci w naszej świ­etli­cowej  grupie.


Wstecz