Świa­towy Dzień Jabł­ka w grupie „Motylków”

1Zielone, czer­wone, okrągłe, pach­nące, a jako przekąs­ka niezwyk­le sycące… Jabłko – pełne wit­a­minek dla chłopaków i dziew­czynek. Wszyscy jabł­ka chęt­nie jemy i DZIEŃ JABŁKA świętujemy!
Dzieci z grupy OP6D również obchodz­iły ten zdrowy dzień w przed­szkolu. Zaję­cia rozpoczęliśmy od pogadan­ki na tem­at wit­a­minek, które kryją w sobie nasze rodz­ime owoce. Była to też okaz­ja, aby przy­pom­nieć, że jedze­nie warzyw i owoców jest pod­stawą, aby zapewnić sobie zdrowie, wital­ność i zmin­i­mal­i­zować ryzyko wielu chorób. Przed­szko­la­ki dowiedzi­ały się, że bard­zo ważne jest to, żeby jabł­ka jeść ze skórką. Należy tylko pamię­tać, aby przed spoży­ciem dokład­nie je umyć. Obe­jrza­ły także filmy edukac­je, z których dowiedzi­ały się m.in. jak wyglą­da zbiór jabłek w sadach oraz jakie są odmi­any jabłek. Przed­szko­lakom bard­zo spodobał się taniec do piosen­ki „Czer­wone jabłuszko”, przy którym baw­iły się świet­nie. Rozwiązy­wały zagad­ki, quizy i śpiewały piosen­ki, a także opisy­wały wygląd, zapach i smak jabł­ka. Dzieci miały również zaję­cia kuli­narne, każdy miał możli­wość utar­cia jabł­ka z pomocą wychowaw­czyni. Wszyscy świet­nie sobie poradzili, a wyko­nany samodziel­nie  zdrowy deser smakował wyśmieni­cie! Ten dzień zal­icza­my do bard­zo udanych i  wszys­t­kich do jedzenia jabłek zachę­camy, bo to źródło zdrowia i witamin!


Wstecz