Sukcesy uczniów klasy III c

217 maja 2022 r. odbył się XXV Międzyszkol­ny Konkurs Ortograficzny Luzi­no 2022 oraz XXV Międzyszkol­ny Konkurs Matem­aty­czny Luzi­no 2022 r. Alek­san­dra Kanczkows­ka uczen­ni­ca klasy III d zdobyła I miejsce w konkur­sie ortograficznym oraz II miejsce w konkur­sie matem­aty­cznym. Amelia Slas uczen­ni­ca klasy III d zdobyła III miejsce w konkur­sie ortograficznym. Cała klasa wraz z wychowaw­czynią serdecznie grat­u­lu­je koleżankom (wychowankom) i życzymy im dal­szych sukcesów!