Sukces naszych uczennic!!!

2Bard­zo miło jest poin­for­mować, że uczen­nice z naszej szkoły zdobyły nagrody w konkur­sie plas­ty­cznym pt.” Poszuki­wacze mors­kich skar­bów”, którego orga­ni­za­torem było Wejherowskie Cen­trum Kul­tu­ry. Dnia 23 mar­ca ode­brały nagrody w Fil­har­monii w Wejherowie. Wielkie grat­u­lac­je dla uczen­ni­cy Sonii Bertrand z grupy “OP5A” za zaję­cie I miejs­ca, dla Mai Zielon­ka z klasy II d za zaję­cie II miejs­ca i dla uczen­ni­cy Patrycji Kuch­nowskiej z klasy III a również za zaję­cie II miejs­ca. Jesteśmy bard­zo dum­ni z naszych uczen­nic i życzymy im dal­szych sukcesów.