Stype­n­dia Marsza­łkowskie dla najlep­szych uczniów

Jak co roku najz­dol­niejszym uczniom zostały przyz­nane stype­n­dia Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Pomorskiego w ramach pro­jek­tu „Pomors­ki pro­gram pomo­cy stype­n­di­al­nej – III edy­c­ja”. Stype­n­dia zostały przyz­nane na rok 2020/2021, za naukę w roku ubiegłym tj. 2019/2020. W gronie tegorocznych stype­ndys­tów znalazło się 10 uczniów naszej szkoły, są to:

  1. Słowy Maria
  2. Koży­czkows­ka Nikola
  3. Dampc Niko­dem
  4. Łaga Piotr
  5. Hinz Justy­na
  6. Dampc Daria
  7. Mielew­czyk Antonina
  8. Sku­rat Martyna
  9. Socha Niko­dem
  10. Pen­dows­ki Oliwier

Wszys­tkim tym uczniom prag­niemy złożyć najserdeczniejsze grat­u­lac­je oraz życzymy dal­szych sukcesów w nauce!
Wstecz