„Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wydarzenia związane z rok­iem Wisły- królowej pol­s­kich rzek, bib­liote­ka szkol­na ma przy­jem­ność zaprezen­tować wraz z ucz­ni­a­mi „żywą” wys­tawę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła płynie przez wszys­tkie pol­skie ser­ca, jest sym­bol­em naszej pol­skoś­ci i tożsamoś­ci. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wys­tawą w dni­ach 09.04.2018–30.04.2018.