Rekru­tac­ja do odd­zi­ałów przed­szkol­nych i klas I na rok szkol­ny 2022/2023

do Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie

 

Rekru­tac­ja do odd­zi­ałów przed­szkol­nych i klas pier­wszych rozpoczy­na się od 23.02.2022 r.

Wnios­ki przyj­mowane będą w wejś­ciu  głównym szkoły od 23.02.2022 do 15.03.2022 r. w godz. 7.30–16.00.

 

Więcej infor­ma­cji oraz dru­ki pod  linkiem: kliknij w obrazek

Rekru­tac­ja do przed­szkoli pub­licznych, odd­zi­ałów przed­szkol­nych przy szkołach pod­sta­wowych oraz do klas pier­wszych szkół pod­sta­wowych na rok szkol­ny 2022/2023, dla których organem prowadzą­cym jest Gmi­na Luzino