Radosne pow­i­tanie Wiosny 

Wresz­cie nadeszła kolorowa, rados­na, upragniona Pani Wios­na! Przed­szko­la­ki z naszej szkoły przy­witały ją bar­wnym, rozśpiewanym korowo­dem 21 mar­ca w słoneczny, poniedzi­ałkowy poranek. Po powro­cie uśmiech­niętego pochodu dzieci pod­czas warsz­tatów plas­ty­cznych zamieniły nasze przed­szkole w kolorową łąkę pełną kwiatów, ptaków i motyli.
Radosne tańce z Panią Wios­ną częs­tu­jącą przed­szko­la­ki słod­koś­ci­a­mi, konkursy na świeżym powi­etrzu oraz wiosenne ses­je w foto­bud­ce spraw­iły, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy i nieza­pom­ni­any. Jesteśmy pewni, że Pani Wios­na, która do nas przyszła była zach­wycona i zostanie z nami na dobre obdarza­jąc nas promieni­a­mi słoń­ca i soczys­tą zie­lenią wokół.