Przy­go­towa­nia wielka­noc­ne w grupie Jeżyki

20220408_101535Czas przed Wielka­nocą w grupie Jeży­ki był bard­zo pra­cow­ity. Dzieci mal­owały pisan­ki, ozd­abi­ały koszy­ki, a także trady­cyjnie zasi­ały rzeżuchę.  W środę 13 kwiet­nia zajączek wielka­noc­ny ukrył w ogrodzie przed­szko­lakom upomin­ki. Szukanie ich spraw­iło dużo radości.


Wstecz