Przed­szko­la­ki ze Sta­rej Szko­ły pole­cia­ły w Kosmos