Przed­szko­la­ki z wiz­ytą w rodzin­nym gospo­darst­wie rol­nym “Pros­to z pola”