Przed­szko­la­ki też pomagają

1Przed­szko­lakom z grupy OP 4B nie jest obo­jęt­ny los bez­dom­nych zwierząt, dlat­ego też 02.10.2020r. chęt­nie przyłączyły się do akcji chary­taty­wnej „Zbiór­ka darów dla schro­niska w Dąbrów­ce”. Dzięku­je­my również rodz­i­com za wspar­cie akcji.