Przed­szko­la­ki na teatrzyku „O Smoku Obiboku”

1W piątek 3.06 przed­szko­la­ki z naszej szkoły ponown­ie goś­ciły teatr „Loko­mo­ty­wa”, tym razem z bajką „O Smoku Obi­boku”. Zan­im obe­jrzeliśmy spek­takl, dowiedzieliśmy się kim jest szewc, jakie prace wykonu­je oraz pomogliśmy panu Alo­jze­mu Jelonkowi odnaleźć jego zgu­bione buty. Później wraz z księżniczką, królem oraz Szew­czykiem Szy­dełko, wyruszyliśmy z odwiedz­i­na­mi do Smoka.
Okazał się on wyjątkowo miłym i zabawnym stworze­niem, które­mu nie w głowie było pory­wanie księżniczek. Przed­szko­la­ki pomogły Szew­czykowi odpowiedzieć na smocze zagad­ki, dzię­ki temu miały swój wkład w wybranie następ­cy tronu. Jak to w bajkach zwyk­le bywa, wszys­tko dobrze się skończyło, a bohaterowie baj­ki żyli dłu­go i szczęśli­wie. Zaprasza­my do obe­jrzenia fotorelacji.


Wstecz