Prezen­ty na Dzień Bab­ci i Dzień Dziadka

5Uczniowie klasy 1a z okazji Dnia Bab­ci i Dnia Dzi­ad­ka wykony­wali dla swoich dzi­ad­ków piękne upomin­ki w postaci  róży z masy sol­nej. Wyko­na­niu pra­cy towarzyszyła ogrom­na staran­ność i pre­cyz­ja oraz zaan­gażowanie wszys­t­kich uczniów.
Z relacji dzieci wynikało, że dzi­ad­kowie prezen­ta­mi byli zachwyceni.


Wstecz