Pow­i­tanie wios­ny w odd­zi­ałach przedszkolnych

7Jak co roku 21 mar­ca przed­szko­la­ki z  naszej szkoły spotkały się w bar­wnym korowodzie na pow­i­tanie nowej pory roku. To czas, w którym przy­ro­da budzi się po zimowym śnie do życia, budzą się zwierzę­ta, rośliny a my tego dnia chcieliśmy obudz­ić Wios­nę. Dzieci śpiewały piosen­ki o wiośnie, wygłosiły hasła zachę­ca­jące Zimę do ustąpi­enia miejs­ca Wiośnie.Wraz z Marzan­ną utworzyliśmy bar­wny korowód i przes­zliśmy nim po uli­cach Luz­i­na. W doskon­ałych humorach i z uśmiechem na ustach wró­cil­iśmy do szkoły.


Wstecz