Serdecznie zaprasza­my

do udzi­ału

w XX Pomorskim Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”

Szanowni Państ­wo!

Mamy ogrom­ną nadzieję, że mimo cią­gle trud­nej sytu­acji epi­demi­o­log­icznej spotkamy się w tym roku w naszej szkole na XX Pomorskim Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”. Finał fes­ti­walu zaplanowal­iśmy na 27 maja br. (piątek)

Na zgłoszenia czekamy do 22.04.2022 r. Dla uczest­ników i zwycięzców przy­go­towal­iśmy atrak­cyjne nagrody.

 

Z życzeni­a­mi zdrowia

serdecznie wszys­t­kich

zapraszam!

Dar­iusz Rompca

Dyrek­tor Zespołu

Szkol­no-Przed­szkol­nego

w Luzinie

Wstecz
Załączni­ki do pobrania: