Podz­iękowa­nia z okazji DEN

cofTydzień przed 14 październi­ka Samorząd Uczniows­ki z opieku­na­mi przy­go­tował akc­je podz­iękowa­nia swoim ped­a­gogom, dyrekcji oraz całej obsłudze szkoły.
Spec­jal­nie przy­go­towane kart­ki zostały roz­dane w klasach zarówno I‑III jak i IV-VI.Na holu przy głównym wejś­ciu zostały ustalone sztalu­gi z infor­ma­c­ja o akcji. Przy nich stanęły sto­li­ki, na których moż­na było uzu­pełnić kart­ki z podz­iękowa­ni­a­mi. Wszys­tkie kart­ki z życzeni­a­mi zostały później przy­czepi­one na sztalu­gi. Te piękne prace zdo­biły naszą szkołę w Dniu Edukacji Nar­o­dowej, ciesząc skołatane ser­ca ped­a­gogów i będąc pięknym podz­iękowaniem za trud włożony w edukację naszych uczniów.


Wstecz