„Piża­ma Par­ty” w grupie Wesołych Nutek

1“W przed­szkolu Piża­ma Par­ty dzisi­aj  mamy więc je wszyscy zakładamy, tę w pan­terkę czy krate­czkę, by wyróż­ni­ać się troszeczkę” Przed­szko­la­ki z grupy OP5B z niecier­pli­woś­cią czekały na piątek 29 sty­cz­nia, ponieważ w tym roku zami­ast trady­cyjnego balu kar­nawałowego wzięły udzi­ał w „Piża­ma Party”.
Tego dnia wszys­tkie dzieci przyszły do przed­szko­la w piżamkach, aby rozpocząć niesamow­itą przy­godę. Zabawa rozpoczęła się od samego rana „piżamową dyskote­ka”. Przy kolorowych światłach i dziecię­cych prze­bo­jach  przed­szko­la­ki chwal­iły się swoi­mi taneczny­mi umiejęt­noś­ci­a­mi. Nie zabrakło zabaw ruchowych, masażyków relak­sacyjnych, czy­ta­nia bajek, a także sean­su fil­mowego przy pop­cornie i innych przekąskach. Na sam koniec dzieci zaprezen­towały swój strój na piżamowym pokazie mody, przeła­mu­jąc tym samym nieśmi­ałość wobec wys­tąpi­enia na forum. To był ciekawy dzień, inny niż wszys­tkie do tej pory, a przed­szko­la­ki chęt­nie chci­ały­by go powtórzyć.


Wstecz