Pamię­tamy o zmarłych

5W miesiącu listopad dzieci z grupy OP5B i OP6E wraz z wychowaw­ca­mi wybrali się na cmen­tarz oraz do Pom­ni­ka Pow­stańców i Wojaków w Luzinie. Celem wyjś­cia było ucze­nie pamię­ci zmarłych.
Dzieci wspól­nie z pani­a­mi w ciszy i skupi­e­niu przeszły się ale­jka­mi cmen­tarza, pomod­liły się i zapal­iły znicze.


Wstecz