Pączkowy zawrót głowy u logopedów

4Tłusty czwartek to jeden z najbardziej wyczeki­wanych dni w roku. W ramach tak wyjątkowego świę­ta na zaję­ci­ach logope­dy­cznych również nie mogło zabraknąć pączków.
Tego dnia dzieci ćwiczyły pączkową gim­nastykę buzi i języ­ka, wykony­wały ćwiczenia sek­wen­cyjne oraz kat­e­go­ryza­cji. Utr­walały głos­ki przez dopa­sowanie pączków do  odpowied­nich sylab.  Zaję­cia zor­ga­ni­zowane zostały w gru­pach pań: Karoliny Mach i Weroni­ki Engelbrecht.

 


Wstecz