Och, szy­cie!

8Och, szy­cie! Uczniowie klasy II c uczest­niczyli w warsz­tat­ach z szy­cia mini poduszek. Zaję­cia miały na celu, m. in. pobudze­nie i uspraw­ni­an­ie moto­ry­ki małej, doskonale­nie koor­dy­nacji oko-ręka, rozwi­janie samodziel­noś­ci, inte­grację zespołu klasowego.
Podob­no zasyp­i­a­jąc, na jed­nej z takich poduszek, rodzą się piękne sny…


Wstecz