Niety­powa lekc­ja języ­ka kaszubskiego

1W związku ze zbliża­ją­cy­mi się świę­ta­mi lekc­ja języ­ka kaszub­skiego w klasach czwartych wyglą­dała nieco inaczej. Uczniowie zro­bili swoim najbliższym świąteczną niespodziankę — napisali kaszub­skie życzenia świąteczne.
Po wyp­isa­niu pocztów­ki udali się na pocztę. Tam każdy sam wysyłał swo­ją kartkę zaadresowaną do swoich blis­kich. Wszyscy z pewnoś­cią zapamię­ta­ją taką for­mę lekcji.


Wstecz