Niespodzian­ka dla rodz­iców przed­szko­laków z grupy 4b

Z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty  dzieci z grupy 4B przy­go­towały wspani­ałe upomin­ki dla swoich rodz­iców. Nauczyły się również wier­szy­ka i piosen­ki. Zaprasza­my do obe­jrzenia filmu.