Nau­ka poprzez zabawę

Mam na imię Sara. Chodzę do klasy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Lubię poświę­cać czas na granie w siatkówkę i jazdę kon­ną. Mam też wiele innych zain­tere­sowań. Jed­nym z nich jest pro­gramowanie i robotyka.Takie zaję­cia prowad­zone są w mojej szkole. Na filmiku zobaczy­cie to, czego się nauczyłam.