Nasza szkoła przy­jaz­na zwierzętom!

1Poz­na­j­cie naszych nowych, szkol­nych goś­ci! Mło­da gołębi­ca postanow­iła sko­rzys­tać z domku, który przy­go­towali uczniowie. Nowe miejsce bard­zo się jej spodobało. Ter­az oczeku­je­my na wyk­lu­cie się piskląt.
Ostrożnie przyglą­da­jąc się przez szy­bę, udało się ją uch­wycić na fotografi­ach, które może­cie podzi­wiać w dołąc­zonej galerii zdjęć.


Wstecz