Nasi uczniowie wyróżnieni w konkur­sie plas­ty­czno – lit­er­ackim „Gwiazd­ka tuż, tuż…”

Oliwia-Richert-VaUczniowie naszej szkoły brali udzi­ał w konkur­sie plas­ty­czno- lit­er­ackim “Gwiazd­ka tuż, tuż”. Nagrodę w dwóch kat­e­go­ri­ach otrzy­mał uczeń klasy VII c‑Maciej Keller. W kat­e­gorii SZOPKI klasy IV-VIII SP zdobył III miejsce, nato­mi­ast w kat­e­gorii PROZA klasy IV-VIII SP-miejsce I. Również w kat­e­gorii PROZA klasy IV-VIII SP III miejsce zajęła uczen­ni­ca klasy Va-Zofia Bańko.
Nato­mi­ast w kat­e­gorii KARTKA ŚWIĄTECZNA – GRAFIKA KOMPUTEROWA wyróżnie­nie otrzy­mała Oli­wia Richert- uczen­ni­ca klasy V a. W galerii zdjęć może­my podzi­wiać pracę Oli­wii. Do konkur­su przy­go­towała ją pani Joan­na Siko­ra. GRATULUJEMY i zachę­camy do zapoz­na­nia się z relacją z roz­da­nia nagród: https://nadmorski24.pl/aktualnosci/52189-gwiazdka-tuz-tuz-wybrano-najpiekniejsze-szopki-i-kartki-swiateczne

Wstecz