Motyl­ki i Pszczół­ki w bib­liotece. Świa­towy Dzień Książ­ki i Praw Autorskich