Motyl­ki i Psz­czół­ki w biblio­te­ce. Świa­to­wy Dzień Książ­ki i Praw Autorskich