Mikoła­j­ki w II c i d

2W obec­nej rzeczy­wis­toś­ci szkolne świę­towanie dnia 6 grud­nia przeniosło się do sieci. Uczniowie klasy II c i II d pod­czas ksz­tałce­nia zdal­nego, w ramach mikoła­jek, opowiadali o swoich przeży­ci­ach z tego dnia, chętne oso­by prezen­towały otrzy­mane podarunki.
Aby uwiecznić ten dzień, uczniowie obu klas zaprezen­towali się w mikoła­jkowych czap­kach na wspól­nym zdjęciu. 


Wstecz