Mikoła­j­ki online w klasie III a

18Cho­ci­aż nie mogliśmy  zor­ga­ni­zować w szkole trady­cyjnych mikoła­jek to lekc­je zdalne odbyły się w mikoła­jkowych nas­tro­jach i stro­jach. W naszej klasie w ten dzień wszyscy  byli radośni i uśmiechnięci.
Dzieci zaprezen­towały się z włas­noręcznie wyko­nany­mi rysunka­mi Mikoła­ja i w czap­kach poz­draw­iały kolegów oraz koleżan­ki. Mimo odd­ale­nia mogliśmy wspól­nie przeży­wać radosne chwile. Szczęśli­wych mikoła­jek życzą M.Richert i S.Willa z klasą III A


Wstecz