Mikoła­j­ki kl. Ia

W piątek 5.12 pod­czas lekcji online klasę  Ia odwiedz­ił niesamow­ity gość w czer­wonym stro­ju. Świę­ty Mikołaj pojaw­ił się oczy­wiś­cie z okazji mikoła­jek.


Trady­cyjnie zapy­tał on dzieci, czy były grzeczne przez cały rok, ale również był ciekaw, jak radz­iły sobie na lekc­jach zdal­nych. Wiz­y­ta na dłu­go pozostanie w pamię­ci uczniów klasy Ia.

Wstecz