Mikoła­j­ki czwartoklasistów

Mikołajki IVe i fNiecodzi­enne MIKOŁAJKI miały w tym roku dzieci z kl. IV e i IV f, które tego dnia pojechały na wycieczkę do kina w Rumi.Oprócz sean­su fil­mowego, świątecznego nas­tro­ju i poczęs­tunku cukierka­mi przez „prawdzi­wego” Mikoła­ja nie lada atrakcją okaza­ły się ruchome schody. 
Na koniec wszyscy uczniowie zostali obdarowani słody­cza­mi. Rados­ny i świąteczny nas­trój udzielił się wszystkim.Wyjazd zor­ga­ni­zowała wychowaw­czyni kl. IV e – p. L. Janusz, a opieku­na­mi były panie: I. Mrozek (wych. kl. IV f) oraz M. Białk i J. Sikora.

Wstecz