Mikoła­j­ki 2021 w Zes­pole Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzinie

Co roku zas­tanaw­iamy się czy dostaniemy prezent od Św. Mikoła­ja? Czy byliśmy na tyle grzeczni, dobrzy dla innych? Pomoc­ni? Czy dobrze się uczyliśmy? Hmm… W tegoroczne mikoła­j­ki było tak samo. Dzieci od samego rana zas­tanaw­iały się czy do naszej szkoły dotrze św. Mikołaj? No i stało się… Nasz wielce oczeki­wany przez wszys­t­kich jego­mość zagoś­cił w pro­gach naszej placówki.


Ale nie spodziewał się, że zna­jdzie się w krainie prezen­tów i zabawek. Dla wszys­t­kich zaskocze­niem była przepięk­na scene­r­ia jak z baj­ki przy­go­towana przez panie: A. Bużan, E. Rohraff, A. Wiec­zorek, M. Richert i M. Miotk. Przed­staw­iała ona baśniową wer­sję Fab­ry­ki Prezen­tów św. Mikoła­ja w zimowej otoczce. Najwięk­szym zaś zaskocze­niem okaza­ła się zjeżdżal­nia, po której spadały prezen­ty dla grzecznych dzieci. Śmiechu było po pachy. Każ­da z klas 1–3 oraz odd­zi­ały przed­szkolne z nowej szkoły miały sposob­ność spotkać się z naszym goś­ciem. Mikołaj poczuł się jak u siebie w domu, na biegu­nie północ­nym i dlat­ego spędz­ił u nas dużo cza­su. Odwiedz­ił również przed­szko­laków z budynku z “czer­wonej cegły” oraz starsza­ków z SP nr 1.Dzieci śpiewały kolędy, piosen­ki, recy­towały wier­sze oraz złożyły obiet­nicę .Zobaczymy co przyniesie ta deklarac­ja … i czy za rok odwiedzi naszą szkołę tak wyczeki­wany przez nas wszys­t­kich jego­mość… To się wszys­tko okaże… a póki co… dzi­ała­jmy… i dotrzy­mu­jmy danego słowa… Do zobaczenia za rok św. Mikołaju!


Wstecz