Mikoła­j­ki 2019

2Jeden z wesel­szych dni w roku – mikoła­j­ki. W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyły się z roz­machem. Wszyscy uczniowie mieli na głowach mikoła­jowe czap­ki i uśmiechy na twarzach.
Oczy­wiś­cie nie mogło się obyć bez najważniejszego goś­cia, czyli świętego Mikoła­ja, który roz­dawał dzieciom prezen­ty. Na koniec spotka­nia nie obyło się również bez zdjęć. Ten dzień na pewno na dłu­go pozostanie w pamię­ci uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie.


Wstecz