Międzyszkol­ny Konkurs Matematyczny

117 maja 2022 r. Maciej Kwidz­ińs­ki, uczeń klasy III c, zajął III miejsce w Międzyszkol­nym Konkur­sie Matem­aty­cznym. Koledzy oraz wychowaw­czyni klasy życzą dal­szych sukcesów!