Między­nar­o­dowy Dzień Kropki

6W piątek 13.09.2019 r.  w grupie OP 5B obchodzil­iśmy Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki. Celem tego świę­ta jest wzbudze­nie u dzieci kreaty­wnoś­ci, pomysłowoś­ci i zachęce­nie ich do tworzenia, działania.
Dzień Krop­ki jest to dzień odwa­gi i zabawy. Tego dnia nasze ubra­nia  wypełnione były kolorowy­mi krop­ka­mi. Na zaję­ci­ach poz­nal­iśmy his­torię tego świę­ta, uważnie oglą­dal­iśmy film o tym, jak to zwycza­j­na krop­ka zmieniła świat małej dziew­czyn­ki o imie­niu Vashti. His­to­ria ta uświadomiła przed­szko­lakom, że każdy z nas ma ukryte zdol­noś­ci-TAL­ENT. Przed­szko­la­ki brały udzi­ał w  krop­kowych zabawach oraz wykon­ali krop­kową pracę plas­ty­czną. Było kolorowo, krop­kowo i radośnie.


Wstecz