Malu­je­my nie tylko rękami

1Klasie Ia abstrak­cyjne zaję­cia z plas­ty­ki nie są obce. Niedawno wykony­wal­iśmy dzieła metodą action paint­ing, nato­mi­ast w tym tygod­niu mal­owal­iśmy stopami.


Wstecz