Lody „Ekipa” w Ia

1Dzię­ki jed­ne­mu z uczniów klasy I a- Tymkowi  wszyscy uczniowie mogli spróbować bard­zo mod­nych w tym sezonie lodów „Ekipa”. Tymek tą niespodzianką spraw­ił koleżankom i kole­gom wielką radość, ponieważ lody te są trud­no dostęp­ne i niek­tórzy z nich spróbowali ich dopiero pier­wszy raz. 


Wstecz