Listy do Niepodległej

1Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w Międzyszkol­nym Konkur­sie Lit­er­ackim „Listy do Niepodległej Pol­s­ki” zor­ga­ni­zowanym przez Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Redzie z okazji 100-lecia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. Maciejowi Kellerowi z klasy 4 c udało się zdobyć II miejsce, a Aga­ta Rażniews­ka z 5 f otrzy­mała wyróżnienie.


Wstecz