Kuli­nar­na podróż w języku angielskim

notatka-2W kwiet­niu i maju uczest­ni­cy zajęć dodatkowych z ang­iel­skiego udali się w podróż kuli­narną do różnych restau­racji i kaw­iarni. Nauczyliśmy się jak zamaw­iać potrawy dla siebie oraz swoich blis­kich. Ter­az już nikt za granicą nie będzie głodny!