Konkurs Recy­ta­tors­ki Lit­er­atu­ry Kaszubskiej 

SP konkurs Rm 4Dnia 28 mar­ca 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Lecha Bąd­kowskiego przeprowad­zono elim­i­nac­je szkolne XLVII Konkur­su Recy­ta­torskiego Lit­er­atu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa” .Komis­ja konkur­sowa przesłuchała uczest­ników w  kat­e­go­ri­ach wiekowych. Ustal­e­nia Komisji przed­staw­ia­ją się w sposób następujący:


Gru­pa przedszkolna 

I miejsce Weroni­ka Janeczk OP 6A

II miejsce Amelia Sobiec­ka OP 6F

III miejsce Maja Cyra OP 6A

Wyróżnienia: Błażej Tokars­ki OP 6A; Fran­ciszek Richert OP 6A

 

Uczniowie klas I – III

I miejsce Anton­i­na Lew­nau  II b ;   

II miejsce Tymon Sus­dorf  II c

III miejsce Anton­i­na Hirsz III f; ex aequo Ksaw­ery Wen­cel I b

Wyróżnienia: Zuzan­na Kowal­s­ka III d, Wik­to­ria Wick III d, Grac­jan Topp III a, Aga­ta Bar­gańs­ka III a

 

Uczniowie klas IV – VI

I miejsce   Kinga Baruch  VIf

II miejsce Aga­ta Gru­ba I V b 

III miejsce Szy­mon Bara­nows­ki IV f

Wyróżnienia: Mar­cel Bobkows­ki II f, Maksy­mil­ian Baruch VI f

  Recy­ta­torzy, którzy zajęli miejs­ca od I do III  będą reprezen­tować Szkołę Pod­sta­wową im. Lecha Bąd­kowskiego pod­czas elim­i­nacji gmin­nych „Rod­ny Mòwë” 11 kwiet­nia 2018 r. (śro­da) o godz. 10:00 w Gmin­nej Bib­liotece im. Leona Rop­pla  w Luzinie.

Komis­ja konkur­sowa pra­cow­ała w składzie:

Mieczysław Bistroń – przewodniczący …………………………………………….

Mirosława Marszews­ka – członek ……………………………………………..

Mag­dale­na Richert – członek ………………………………………………

Żane­ta Szymerows­ka – członek ………………………………………………
Wstecz